Nhãn dệt 1

Thế kế và sản xuất nhãn in JSP – Đẹp và đẳng cấp , thưc hiện bởi Nhãn Mác Sài Gòn